top of page

Bratislavský chlapčenský zbor

Bratislavský chlapčenský zbor patrí medzi najprestížnejšie európske vokálne telesá. V roku 1982 ho založila Magdaléna Rovňáková a od toho času sa zbor predstavil takmer vo všetkých európskych krajinách, Amerike, Kanade, Japonsku, Rusku i v Číne. Spolupracoval s Viedenskou štátnou operou i viedenským Konzerthausom. Je partnerom Slovenskej filharmónie a Slovenského národného divadla. V Carnegie Hall, viedenskom Konzerthause, pražskom Rudolfine, New Yorskom sídle OSN a v ďalších prestížnych sálach mu tlieskali tisíce nadšených divákov. V súčasnosti Gabriel Rovňák vedie Bratislavský chlapčenský zbor so svojou mamou, Magdalénou Rovňákovou.  Viac informácií nájdete na domovskej stránke zboru, www.bchz.sk

bottom of page