Príbeh hudby 4 - Príbeh slovenskej hudby

Prvý koncert Príbeh slovenskej hudby vzniká v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice. Koncert budeme streamovať do škôl na celé Slovensko. Program a viac informácií už čoskoro.

Termín premiéry koncertu: pripravujeme na jeseň 2022.