Bratislavský chlapčenský zbor

V Bratislavskom chlapčenskom zbore som vyrástol a po skončení štúdií som sa stal jeho zbormajstrom. Telesom vedieme spolu s jeho zakladateľkou a mojou mamou, Magdalénou Rovňákovou. Viac na www.bchz.sk

1/1