top of page

Biografia

MgA. Gabriel Rovňák, PhD.


Absolvent Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, z triedy Jana Zbavitela a Emila Skotáka. Bol tiež súkromným žiakom Ondreja Lenárda a Otakara Trhlíka. Absolvoval majstrovské dirigentské kurzy Zsolta Nagya a Martina Turnovského. Už od detstva spieval v Bratislavskom chlapčenskom zbore. Absolvoval Konzervatórium v Bratislave v triede Júliusa Karabu. Štúdium ukončil s titulom „Najlepší absolvent“. Počas svojej dirigentskej kariéry spolupracuje s mnohými orchestrami (Slovenská filharmónia, Opera Slovenského národného divadla, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín, Solamente naturali, Collegium Baroque, Sinfonietta Bratislava, Komorní orchestr města Blansko a ďalšie) a speváckymi zbormi (Bratislavský chlapčenský zbor, detský zbor Primavera, zbor Canens a ďalšie).

Naštudoval viacero operných predstavení (B.Smetena - Predaná nevesta, B. Martinů - 2x Alexander a ďalšie), premiéroval skladby súčasných skladateľov. V roku 2013 naštudoval a uviedol operu L. Janáčka - Príhody lišky Bystroušky v nemeckom Hamburgu. Pripravil vzdelávací rozhlasový cyklus o opere, ktorý bol odvysielaný Slovenským rozhlasom. Stál pri vzniku občianskeho združenia pre súčasnú hudbu SOOZVUK. Je autorom biografickej publikácie o dirigentovi Zdeňkovi Košlerovi. V rokoch 2013 - 2015 pripravil a uviedol o tomto dirigentovi výstavu v Národnom divadle v Prahe a v Slovenskom národnom divadle. Pripravil tiež multimediálnu aplikáciu "Dirigent" pre Samsung Smart TV o Zdeňkovi Košlerovi. 

Je autorom veľkého vzdelávacieho cyklu „Príbeh hudby“, ktorý sledujú desaťtisíce mladých ľudí na celom Slovensku. Projekt vznikol v roku 2013 na pôde Štátnej filharmónie Košice. V roku 2023 bol za tento projekt nominovaný na prestížnu cenu "Krištáľové krídlo". Od roku 2023 pripravuje pre "Rádio Regina východ" špeciálny seriál "Príbeh hudby v Leporele", ktorý tiež moderuje. V súčasnosti pôsobí na poste dirigenta Bratislavského chlapčenského zboru spolu so svojou mamou, Magdalénou Rovňákovou. Gabriel Rovňák  je tiež interným pedagógom na Hudobnej fakulte Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne a členom porôt na medzinárodných zborových súťažiach - Svátky písní Olomouc (ČR), Mládež spieva (SR), Vallis Aurea Cantat (HR), Praga Cantat (ČR) a ďalších. V roku 2021 bol lektorom Letného semináru Klubu sbormjastrov v Českej republike.

Je absolventom kurzu "Cultural Leadership Summit Prague" , ktorý organizoval v roku 2016 DeVos institute New York pre umeleckých manažerov  a tiež manažérskych kurzov na Letnej hudobnej akadémii v Kroměříži, pod vedením generálneho riaditeľa Českej filharmónie, Davida Marečka. S Bratislavským chlapčenským zborom sa predstavil v mnohých európskych krajinách, tiež v USA, Kanade a Rusku. Teleso spolupracuje so Slovenskou filharmóniou, Slovenským národným divadlom a ďalšími prestížnymi inštitúciami doma i v zahraničí. Bratislavský chlapčenský zbor je nositeľom mnohých ocenení.

V roku 2013 prešiel Gabriel viac ako 400 km pešo na púti do Santiaga de Compostela.

bottom of page