NOVINKY

Príbeh hudby v Slovenskom národnom divadle
1.11.2021

Po úspešných spoluprácach so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmóniou Košice a Štátnym komorným orchestrom Žilina, prichádza projekt Príbeh hudby aj do Slovenského národného divadla. Gabriel Rovňák pripravuje pre prvú slovenskú divadelnú scénu špeciálny projekt o tajomstvách ľudského hlasu. Premiéra koncertu je naplánovaná na 29. júna 2022 v Opere Slovenského národného divadla.  

Príbeh hudby na cestách
26.9.2021

Počas pandémie koronavírusu na slovensku zaniklo množstvo speváckych zborov. Aj v tomto kontexte vytvoril Gabriel Rovňák, v spolupráci s Bratislavským chlapčenským zborom projekt Príbeh hudby na cestách, ktorého úlohou je inšpirovať návštevníkov koncertov, aby sa stali členmi speváckych zborov. Veselý program o tom, ako to funguje v speváckom zbore mal premiéru 26.9. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Gabriel Rovňák lektorom zbormajsterských kurzov
1.7.2021

Gabriel Rovňák ml. sa v dňoch 11. - 18.7.2021 ako lektor zúčastnil na Letnom seminári klubu zbormajstrov, ktorý organizuje česká organizácia NIPOS-ARTAMA. 

Gabriel Rovňák spoluautorom nových učebných plánov na HF JAMU v Brne
10.7.2020

Od akademického roka 2020/2021 spúšťa Hudobná fakulta JAMU v Brne nové učebné plány predmetov "Dirigovanie orchestra a Dirigovanie zboru", ktorých bol Gabriel spolutvorcom. Zavádzajú viaceré praktické predmety, ako "Spolupráca s Národným divadlom Brno", či Cvičný orchester, alebo nové menežérske predmety. Dôraz kladú na väčšiu vzájomnú konfrontáciu študentov a  kombináciu praktického a teoretického vzdelávania. Pozrite si nové učebné plány Dirigovania na HF JAMU.

Vzdelávanie počas pandémie
16.3.2020

Počas obmedzení v súvislosti s pandémiou koronavírusu vytvoril Gabriel Rovňák audiovizuálny cyklus "Príbeh hudby - Hudobná škola". Jednotlivé časti tejto "multimediálnej prechádzky hudobnou históriou" sledovalo množstvo divákov na internete. Projekt zdieľali aj školy, ktoré ho zaradili do sojho 

Ďalšia pozvánka do medzinárodnej poroty
1.10.2019

Gabriel Rovňák bude členom odbornej poroty na medzinárodnom festivale Praga Cantat, ktorý sa uskutoční 1. - 3.11.2019 v Prahe.  

Sezóna 2019/2020 patrí Príbehu hudby
25.6.2019

Úspešný vzdelávací projekt "Príbeh hudby" sa v koncertnej sezóne 2019/2020 dostane opäť ku desaťtisícom mladých ľudí na celom Slovensku. V novembri uvedieme "Príbeh hudby II - O nesmrteľnosti" v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Koncert budeme streamovať do slovenských škôl. V decembri zaznie premiéra úplne nového koncertu "Príbeh hudby IV - Vianoce!", spolu so Štátnou filharmóniou Košice.   Už v marci sa diváci v Žiline môžu tešiť na ďalšiu premiéru. Koncert "Príbeh hudby V - Farebný svet" uvedieme s Bratislavským chlapčenským zborom. Napokon sa svojej reprízy dočká aj koncert "Príbeh hudby III - Opera letí". Uvedieme ho v júny so Štátnou filharmóniou Košice.  

Gabriel Rovňák členom medzinárodných porôt
6.6.2019

Gabriel Rovňák bol členom odbornej poroty na medzinárodných festivaloch "Dostalíkovo sborové jaro" a "Svátky písní".

Bohatá koncertná sezóna Bratislavského chlapčenského zboru
6.6..2019

Gabriel Rovňák sa ako zbormajster predstavil na množstve koncertov doma i v zahraničí. Teleso vystupovalo v Českej republike, Turecku, Rakúsku a v mnohých slovenských mestách Hosťovalo v Slovenskom národnom divadle a na koncertoch Slovenskej filharmónie. 

Bratislavský chlapčenský zbor v Ománe
4.4.2019

Bratislavský chlapčenský zbor bude spoluúčinkovať na uvedení 3. symfónie Gustava Mahlera. Teleso sa predstaví pod taktovkou výnimočného francúzskeho dirigetna Emmanuela Villaumea. Spoluúčinkovať bude tiež Slovenský filharmonický zbor. 

Príbeh hudby sledovalo takmer 50.000 detí
10.12.2018

Koncertný edukatívny projekt Príbeh hudby - na počiatku bola nota sledovalo takmer 50.000 detí na celom Slovensku priamo vo svojich školách. Internetový prenos koncertu získal stovky pozitívnych ohlasov. Už v tejto chvíli pracujeme na príprave ďalšej časti cyklu.

Príbeh hudby už čoskoro u vás doma!
22.7.2018

V spolupráci s RTVS a Bratislavským chlapčenským zborom pripravujem edukatívny koncert pre deti "Príbeh hudby", ktorý prevedie poslucháčov dejinami hudby od jej vzniku až do dnešných dní. Koncert už zhliadlo viac ako 6.000 poslucháčov, dnes ho, vďaka online streamu, ponúkame deťom do škôl na celom Slovensku. Koncert zaznie 26.10. a 27.10. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac info o projekte už čoskoro! Koncertom pre deti sa venujem dlhodobo. Prečítajte si viac!

Kniha "Zdeněk Košler - život a dílo" práve vyšla 
10.12.2017

Edičné stredisko JAMU v týchto dňoch vydáva moju knihu "Zdeněk Košler - život a dílo". Publikácia mapuje život a umelecký odkaz jedného z najvýznamnejších českých dirigentov. Viac informácií na www.zdenek-kosler.cz

Vianočné koncerty Bratislavského chlapčenského zboru vo Francúzsku
15.11.2017

Bratislavský chlapčenský zbor získal pozvanie na realizáciu Vianočných koncertov v Štrasburgu a okolí. Na koncertoch sa predstavím ako dirigent, spolu s Magdalénou Rovňákovou.

Aplikácia "DIRIGENT" pre Samsung Smart TV je nainštalovaná vo viac ako 250 000 televízoroch 
10.10.2017

Špeciálna multimediálna aplikácia DIRIGENT, ktorú v spolupráci so spoločnosťou MAUTILUS autorsky pripravil Gabriel Rovňák ml. pre televízory značky Samsung dobýva svet! Nahrávky dirigenta Zdeňka Košlera si vypočuli už státisíce ľudí. Aplikáciu je  vďaka špeciálnej technológii možné ovládať pohybom rúk. Viac o projekte si prečítajte tu.

Pedagóg Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne
1.10.2017

Od akademického roka 2017/2018  sa stal Gabriel interným pedagógom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.