top of page

Janáčkova akadémia múzických umení v Brne

Po štúdiách na brnenskej JAMU sa Gabriel Rovňák stal od akademického roka 2017/2018 interným pedagógom hudobnej fakulty. 

Okrem pedagogického pôsobenia na Katedre dirigovania a opernej réžie je Gabriel mimoriadne činný v ďalších projektoch. Je spoluautorom nových učebných plánov dirigovania, je iniciátorom zavedenia manažérskych predmetov pre všetkých študentov katedry, stojí tiež sa projektom KKDR PRO VŠECHNY, prostredníctvom ktorého prednášajú na fakulte významné osobnosti medzinárodného kultúrneho i akademického života. Je tiež autorom projektu spolupráce medzi katedrou a Národným divadlom Brno, v rámci ktorej majú študenti dirigovania a opernej réžie možnosť byť asistentami pri naštudovaní nových inscenácií a dostať sa tak do kontaktu so špičkovými umelcami z celého sveta.   

Pozrite si nové učebné plány dirigovania na HF JAMU tu.

bottom of page