top of page

Janáčkova akadémia múzických umení v Brne

Po štúdiách na brnenskej JAMU sa Gabriel Rovňák stal od akademického roka 2017/2018 interným pedagógom hudobnej fakulty. 

Okrem pedagogického pôsobenia na Katedre dirigovania a opernej réžie je Gabriel mimoriadne činný v ďalších projektoch. Je spoluautorom nových učebných plánov dirigovania, je iniciátorom zavedenia manažérskych predmetov pre všetkých študentov katedry. Je tiež autorom projektu spolupráce medzi katedrou a Národným divadlom Brno, v rámci ktorej majú študenti dirigovania a opernej réžie možnosť byť asistentami pri naštudovaní nových inscenácií a dostať sa tak do kontaktu so špičkovými umelcami z celého sveta.   

Pozrite si učebné plány dirigovania na HF JAMU tu.

bottom of page