Janáčkova akadémia múzických umení v Brne

Na JAMU som vyštudoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium. Od akademického roku 2017/2018 som sa stal interným pedagógom tejto školy.