Janáčkova akadémia múzických umení v Brne

Na JAMU som vyštudoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium. Od akademického roku 2017/2018 som sa stal interným pedagógom tejto školy.

 

Od akademického roka 2020/2021 spúšťa škola nové učebné plány predmetu Dirigovanie orchestra, ktorých som bol spolutvorcom. Zavádzame množstvo praktických predmetov, ako spolupráca s Národným divadlom Brno, či Cvičný orchester., alebo nové menežérske predmety. Dôraz kladieme na väčšiu vzájomnú konfrontáciu študentov.  

Pozrite si nové učebné plány tu.

Brno,_Janáčkova_akademi_múzických_umění
Brno,_Janáčkova_akademi_múzických_umění

423207_10150527779041872_392873106_n
423207_10150527779041872_392873106_n

426667_10150585261071872_450668126_n
426667_10150585261071872_450668126_n

Brno,_Janáčkova_akademi_múzických_umění
Brno,_Janáčkova_akademi_múzických_umění

1/3