top of page

Janáčkova akadémia múzických umení v Brne

Po štúdiách na brnenskej JAMU sa Gabriel Rovňák stal od akademického roka 2017/2018 interným pedagógom hudobnej fakulty. 

Okrem pedagogického pôsobenia na Katedre kompozície, dirigovania a opernej réžie je Gabriel mimoriadne činný v ďalších projektoch. Je spoluautorom nových učebných plánov dirigovania, je iniciátorom zavedenia manažérskych predmetov pre všetkých študentov hudobnej fakulty, stojí tiež sa projektom KKDR PRO VŠECHNY, prostredníctvom ktorého prednášajú na fakulte významné osobnosti medzinárodného kultúrneho i akademického života.   

Pozrite si nové učebné plány dirigovania na HF JAMU tu.

bottom of page