top of page

Príbeh hudby Slovenskej filharmónie

Pozrite si koncert, na ktorom spoznáte Slovenskú filharmóniu tým najkrajším spôsobom. Stanete sa na chvíľu jej súčasťou. Ako vážená porota budete vyberať nového člena orchestra, porozprávate sa so Slovenským filharmonickým zborom, zahráte si s nami jednu zo skladieb na koncerte a prostredníctvom herca Vladimíra Kobielskeho sa osobne stretnete s jedným zo zakladateľov Slovenskej filharmónie, Eugenom Suchoňom. Slovenskú filharmóniu poznajú diváci a poslucháči na celom svete vďaka množstvu koncertných ciest a viac ako 6300 koncertom. Dnes ju máte možnosť spoznať aj vy a zablahoželať jej k 75. narodeninám.

Premiéra koncertu: 14.2.2024 o 18:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie. Účinkovali: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan Rozehnal), Bratislavský chlapčenský zbor (zbormajsterka Magdaléna Rovňáková), Anabela Patkolo - husle, Barbara Braunová - alt, Alexander Fellmayer - soprán, Vladimír Kobielsky - v postave Eugena Suchoňa, Gabriel Rovňák - dirigent a moderátor  

Ďalej sme hrali: 15.2.2024 o 9:30 a 11:30 (streamovaný koncert), 16.2.2024 o 11:00 Dom umenia Piešťany,

17.2.2024 o 16:00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, v postave Eugena Suchoňa Štefan Bučko

Počet divákov: 3454 naživo + cca 23.000 stream

Plagát Príbeh hudby Slovenskej filharmónie.jpg
bottom of page