Príbeh hudby ŠPECIÁL- Vianoce vo filme

Spoznajte tú najkrajšiu Vianočnú filmovú hudbu aká kedy vznikla. V najnovšom Príbehu hudby odhalíte hudobné tajomstvá Vianoc spolu so Štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou autora a dirigenta koncertu, Gabriela Rovňáka. 

Termín premiéry koncertu: 13.12.2020

Najbližšie hráme:  13.12.2020 o 15.00,

                                14.12.2020 o 9.00 a 11.00

                                15.12.2020 o 9.00 a 11.00
                                16.12.2020 o 9.00 a 11.00,
                                                       19.00 Mimoriadny koncert

                                Dom umenia Košice
Účinkuje: Štátna filharmónia Košice, Detské operné štúdio Štátneho divadla Košice (zbormajster Lukáš Kozubík), Tatiana Hajzušová (soprán),  Gabriel Rovňák ml. (dirigent a moderátor)